Το σπορ μας

GAME and the EU’s Erasmus+ Sport Youth-led Street Sport for All are pleased to offer you this toolbox – we call it the Drill Box – to help you organize your practice and get out onto the street to play, dance, jump and move.

The heart of our program revolves around empowering young people through street sport. We play and offer fun, and teach dance moves and basketball tricks. We spend our afternoons immersed in sports practice and we spend some hours before then getting ready for it.

Of course our street sport practices are more than just fun and games. We do not just run a parkour practice – we find the boy quietly watching in the corner and invite him out to try jumping; we celebrate with him when he makes the landing. That girl on the football court that is yelling at her teammates? We help her understand the effect her yelling has on others, and we help her understand the power she has to be positive or negative – and we share high five’s when we see her learn to lift her teammates up.

Being a Playmaker, running practices, and developing yourself as a role model are not small jobs.That’s why GAME and all of our Youth-led Street Sport for All partners have come together to pool our knowledge to offer you this tool we call the Drill Box. The Drill Box is a compendium featuring exercises in street basketball, street football, dance, parkour and street fit that you can choose from as you get ready for your next practice. We’ve pulled together the best drills for fun, action and movement, with an eye on learning, empowerment and growth.

The Drill Box was created to try to help meet the realities that you face – that sometimes kids are at a high level and need more of a challenge, and sometimes they are just beginning. And that sometimes you plan a practice for 15 kids because that’s how many came last time, but today you total only five. How do you quickly react and recalibrate your plan for the next 90 minutes?

You, the Playmakers and volunteers that donate your time and energy to being good role models, are what this Toolbox is all about. It is you who can say what works and what doesn’t, and we expect that it is also YOU who helps to build this collection of drills and exercises to make it even more relevant. That’s why we have included features for you to score the drills, and a method for you to submit your own drill that you have come up with. If it works for you, it will probably also work for your fellow Playmakers around the world. Please – share your ideas and your drills with us. Your fellow Playmaker in another country, on another continent, thank you for it.


GAME Ακαδημία δωρεάν, σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμα πλατφόρμας αναπαραγωγής, και να αποφευχθεί η αποτυχία, το παιχνίδι στο βόρειο gadesport μέχρι το στυλό. Αποκλείστε τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus + -προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του οδικού αθλητισμού για το All-Projektet.

Επικοινωνία

GAME, Enghavevej 82 D,
DK – 2450 Copenhagen SV

[email protected]

Global HQ: (+45) 7020 8323
GAME and partners have activities in
Denmark, Ghana, Greece, Italy, Jordan,
Lebanon, Lithuania, Malta and Somaliland.

Ακολουθησε μας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

 


Copyright 2019 GAME. All Rights Reserved.
Powered by WIREDELTA