En særlig tak til EU

GAME Academy er medfinansieret af Erasmus + Sport Programme.

Erasmus + er EU's finansieringsordning til støtte for uddannelse, ungdom og sport i Europa. Erasmus + Sport støtter græsrods- sportspartnerskaber i hele Europa for at:

  • tackle internationale trusler mod sportens integritet, såsom doping, match fixing og vold samt enhver form for intolerance og diskrimination.
  • fremme og støtte god regeringsførelse inden for sport og understøtte karrieremuligheder for atleter,
  • fremme frivillige aktiviteter i sport sammen med social integration, lige muligheder og bevidsthed om vigtigheden af ​​sundhedsfremmende fysisk aktivitet gennem øget deltagelse i og lige adgang til sport for alle. GAME Academy blev oprettet med co- finansiering fra Erasmus + Sport gennem projektet "Youth-Led Street Sport for All" (YSSA).

"YSSA" -projektet samler fem partnere - ARSIS, the Association for the Social Support of Youth, Grækenland; CESIE, European Centre of Studies and Initiatives i Palermo, Italien; Integracijos Centras i Kaunas, Litauen; MOVE i Valletta, Malta og GAME i København, Danmark - med målet om øget deltagelse i sport, styrke social integration og fremme frivillig aktivitet blandt dårligt stillede børn og unge.

Vi, partnerne i Youth-Led Street Sport for All- projektet, ønsker at udtrykke en særlig tak til EU for muligheden for at benytte gadesport til at styrke kommende generationer og til at forny og skabe nye værktøjer, der kan deles bredt.

 

 


GAME Academy er en gratis, online uddannelsesplatform til Playmakers, andre frivillige og alle dem, der ønsker at bruge gadesport til at styrke unge. Det blev medfinansieret af Erasmus + -programmet i Den Europæiske Union som en del af ungdomsledet Street Sport for All-projektet.

Kontakt

GAME, Enghavevej 82 D,
DK – 2450 Copenhagen SV

 

Global HQ: (+45) 7020 8323
GAME and partners have activities in
Denmark, Ghana, Greece, Italy, Jordan,
Lebanon, Lithuania, Malta and Somaliland.

Partnere

 

 


Ophavsret 2019 GAME. Alle rettigheder forbeholdes.
Powered by WIREDELTA