Introduktion af CEO

Velkommen til GAME Academy!

I udsatte boligområder over hele Europa - og rundt om i verden - oplever mange unge en generel mangel på muligheder og udfordringer såsom dårlig sundhed, ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse. Derfor er jeg så taknemmelig, at EU har bevilget Erasmus + -tilskud til fem partnerorganisationer, der arbejder med "sport for all", marginaliseret ungdom, social integration og sundhed.

Vi, medlemsorganisationerne i "Youth- Led Street Sport for All "-projektet, støtter konklusionen om, at situationen er seriøs og opfordrer til innovative løsninger til styrkelse af social integration og opbygning af sammenhængende samfund. Sammen har vi udviklet en ramme for at afhjælpe manglen på muligheder for dårligt stillede børn og unge ved at benytte gadesport som et middel til social integration og sammenhængskraft.

Gadesport er i stigende grad anerkendt af både forskere og politikere som et vigtigt supplement til traditionelle hold- og medlemskabsbaserede sportsgrene. Gadesport er yderst tilgængelig, da det kan praktiseres på lokale legepladser, i skoler, parker og byrum. Især for dårligt stillede unge er gadesport et attraktivt alternativ, fordi det kan praktiseres lokalt uden omkostninger til transport og deltagelse.

Projektet "Youth-led Street Sport for All" styrker de inkluderende aspekter af gadesport ved at inkludere frivilligt arbejde, lederskabsuddannelse og værdierne for ligestilling mellem mænd og kvinder, demokrati og tolerance i projektet. Det sigter mod at øge deltagelsen i sport, styrke social integration og fremme frivillig aktivitet blandt dårligt stillede børn og unge i vores lande (Danmark, Grækenland, Italien, Litauen og Malta). Ambitionen er, at dårligt stillede unge kan tage et modigt skridt hen imod en bedre og mere aktiv fremtid som en integreret del af samfundet.

Vores partnerskab er også forpligtet til at udvikle nye tilgange og metoder, der kan overføres til andre organisationer, som arbejder inden for 'sport for all'. Således kan vi præsentere dig for GAME Academy, en online og offentligt tilgængelig undervisningsplan og træningsværktøjskasse (Drill Box), der giver motiverede mennesker over hele verden adgang til værktøjer og ressourcer til at starte deres egne aktiviteter ude på gaden, uanset hvor de er.

Jeg håber du finder oplysningerne her nyttige. På vegne af alle de partnere, der er involveret i projektet, ønsker jeg dig stor succes i din indsats for at fremme integration, ligestilling, sundhed og deltagelse. Vi har brug for mere dribling og blå mærker ude på asfalten!

 

 

Simon Prahm,

Co-founder & CEO, GAME


GAME Academy er en gratis, online uddannelsesplatform til Playmakers, andre frivillige og alle dem, der ønsker at bruge gadesport til at styrke unge. Det blev medfinansieret af Erasmus + -programmet i Den Europæiske Union som en del af ungdomsledet Street Sport for All-projektet.

Kontakt

GAME, Enghavevej 82 D,
DK – 2450 Copenhagen SV

 

Global HQ: (+45) 7020 8323
GAME and partners have activities in
Denmark, Ghana, Greece, Italy, Jordan,
Lebanon, Lithuania, Malta and Somaliland.

Partnere

 

 


Ophavsret 2019 GAME. Alle rettigheder forbeholdes.
Powered by WIREDELTA