Om Playmakerprogrammet

I flere lande rundt om i verden er der en voksende gruppe af unge frivillige, som donerer deres tid og energi til at styrke børnene i deres lokalområde. Disse frivillige kaldes Playmakere. Playmakerne modtager en skræddersyet uddannelse, der gør dem i stand til at påtage sig lederskab og som styrker deres engagement i lokalsamfundet - og i det lange løb i samfundet. Playmakerprogrammets aktiviteter foregår i lokale GAME Zoner, hvor de frivillige tilbyder ugentlige træninger indenfor street dance, streetbasket, gadefodbold, street fit og/eller parkour.

Hovedformålet med Playmakerprogrammet er at skabe sociale forandringer ved at give unge og børn i lokalsamfundene en følelse af tilhørsforhold, et stærkere netværk og nogle uddannelsesmæssige værktøjer. Playmakerne er positive rollemodeller for de yngre børn, og for begge målgrupper er resultatet af Playmakerprogrammet en mere aktiv livsstil, forbedret selvværd og bedre fysisk sundhed.

Vores Playmakere er meget forskellige: de fleste er vokset op i det lokalsamfund, hvor de er frivillige; ligesom børnene, har Playmakerne forskellige baggrunde. Sport og organisatoriske færdigheder er et plus, men alt, der virkelig kræves af Playmakerne, er et stærkt ønske om at være en god rollemodel for de unge omkring dem og et engagement omkring den træning, de skaber.

Playmakerprogrammet og -uddannelsen
Playmakeruddannelsen er baseret på peer-to-peer-læring. Alle øvelser er bygget på baggrund af GAME's empowerment-model, som Playmakerne bliver undervist i. Empowerment-modellen er baseret på de grundlæggende life skills, som er fastlagt af WHO, og som fokuserer på vigtige samfundsmæssige problemstillinger. GAME's Empowerment-model arbejder med life skills på to niveauer: det individuelle niveau og på gruppeniveau. Disse niveauer styrker børn og unge til at være aktive borgere og medskabere af fredelige, lige og demokratiske samfund - som på tredje niveau kaldes samfundsniveau.

Playmakeruddannelsen er bygget op om introduktionskurser og weekendlejre - Playmakercamps - som samler Playmakere fra forskellige dele af en by og/eller land. Alle Playmakere gennemgår et grundmodul, der introducerer dem til målgruppen, gadeidrættens potentialer samt kommunikation og rekruttering af aktive børn. Derefter specialiserer Playmakerne sig inden for projektkoordinering eller som træner inden for en gren af gadeidrætten.

Playmakerprogrammet startede i Danmark med GAME, og eksisterer i dag forskellige steder rundt om i verden på grund af mange partnerorganisationers bestræbelser.


GAME Academy er en gratis, online uddannelsesplatform til Playmakers, andre frivillige og alle dem, der ønsker at bruge gadesport til at styrke unge. Det blev medfinansieret af Erasmus + -programmet i Den Europæiske Union som en del af ungdomsledet Street Sport for All-projektet.

Kontakt

GAME, Enghavevej 82 D,
DK – 2450 Copenhagen SV

 

Global HQ: (+45) 7020 8323
GAME and partners have activities in
Denmark, Ghana, Greece, Italy, Jordan,
Lebanon, Lithuania, Malta and Somaliland.

Partnere

 

 


Ophavsret 2019 GAME. Alle rettigheder forbeholdes.
Powered by WIREDELTA